Thẩm mỹ Thu Cúc

Với bố cục duy nhất một cột , email làm nổi bật tiêu đề và nội dung của chương trình. Bạn chỉ cần điền các thông tin đơn giản, thay đổi hình ảnh, logo thương hiệu của mình vào email mẫu. Bạn có thể gắn link vào phần hình ảnh trên email hoặc nút Xem ngay để dẫn người đọc tới trang chi tiết của chương trình.


Hướng dẫn: Để tải mẫu email về máy tính, trỏ chuột vào ảnh, click chuột phải và chọn Save Image As. Bạn có thể tìm thấy mẫu này trong tài quản quản trị của adMan để sử dụng luôn cho chiến dịch của mình.