Sport 1

Mẫu email được thiết kế đơn giản nhưng vẫn hiệu quả. Bạn hoàn toàn có thể tự gắn Logo, menu, hình ảnh, mô tả theo mong muốn. Ngoài bạn có thể thay đổi vị trí giữa hình ảnh và nội dung trong Email. Nút Xem tiếp sẽ đưa người đọc tới trang chi tiết chương trình.


Hướng dẫn: Để tải mẫu email về máy tính, trỏ chuột vào ảnh, click chuột phải và chọn Save Image As. Bạn có thể tìm thấy mẫu này trong tài quản quản trị của adMan để sử dụng luôn cho chiến dịch của mình.