Donex Sport

Bạn có thể gắn logo, menu, mô tả nội dung tóm tắt về chương trình kèm theo với hình ảnh minh họa. Nút Xem chi tiết sẽ dẫn người đọc tới trang web chi tiết về chương trình. Mẫu này thích hợp với nhiều loại dịch vụ.


Hướng dẫn: Để tải mẫu email về máy tính, trỏ chuột vào ảnh, click chuột phải và chọn Save Image As. Bạn có thể tìm thấy mẫu này trong tài quản quản trị của adMan để sử dụng luôn cho chiến dịch của mình.