Pizza Hut ưu đãi

Mẫu email cho phép bạn thay đổi và tùy chỉnh logo, menu, hình ảnh sản phẩm một cách dễ dàng. Nút Đặt bánh sẽ đưa người đọc tới trang bạn mong muốn. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi nội dung của button sao cho phù hợp với ý đồ quảng cáo của mình.


Hướng dẫn: Để tải mẫu email về máy tính, trỏ chuột vào ảnh, click chuột phải và chọn Save Image As. Bạn có thể tìm thấy mẫu này trong tài quản quản trị của adMan để sử dụng luôn cho chiến dịch của mình.