Donex Sport 3

Với mẫu email này bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa các thông tin như Logo, menu, hình ảnh, cũng như nội dung mô tả tóm tắt về chương trình. Nút Tham gia ngay bây giờ sẽ dẫn người đọc đến trang chi tiết của chương trình. Thiết kế phù hợp cho tất cả các lĩnh vực bán hàng từ thời trang, công nghệ, kỹ thuật số, dịch vụ, quảng cáo….


Hướng dẫn: Để tải mẫu email về máy tính, trỏ chuột vào ảnh, click chuột phải và chọn Save Image As. Bạn có thể tìm thấy mẫu này trong tài quản quản trị của adMan để sử dụng luôn cho chiến dịch của mình.