Kids Plaza khai trương

Bạn có thể dễ dàng gắn logo, menu, mô tả nội dung tóm tắt về chương trình kèm theo với hình ảnh minh họa. Nút Click xem ngay bạn có thể gắn link để dẫn người đọc tới trang web chi tiết về chương trình. Ngoài ra bạn có thể thay đổi vị trí giữa hình ảnh và nội dung trong toàn bộ Email để phù hợp với chương trình của mình. Mẫu này thích hợp với nhiều loại dịch vụ như thời trang, công nghệ, kỹ thuật số, dịch vụ, quảng cáo….


Hướng dẫn: Để tải mẫu email về máy tính, trỏ chuột vào ảnh, click chuột phải và chọn Save Image As. Bạn có thể tìm thấy mẫu này trong tài quản quản trị của adMan để sử dụng luôn cho chiến dịch của mình.